گروه عربی خمینی شهر

نتایج مسابقه عربی 3و2ادبیات دبیرستانهای دخترانه شهرستان خمینی شهر   

  تاریخ آزمون : 30/1/1389                                                                                       

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام دبیرستان

تعدادپاسخ صحیح

1

الهام اسکندری

دهخدا

 

47

2

زهره لطفی

داورپناه26

 

45

3

سمیه عسگری

نبوت

 

44

4

سوسن نوربخش

نبوت

 

40

5

فاطمه رستمی

مولوی

 

37

6

زهراپناهی

حضرت فاطمه1

 

37

7

عاطفه جعفری

عدل

 

35

8

زینب مهرابی(رحمان)

ایران

 

35

9

مژگان عادلیان

عدل

 

31

10

مینالک

مولوی

 

29

11

فاطمه اورک

شهیدکاظمی

 

28

12

زهراکریمیان

صدوقی

 

26

13

شادی شاهین

هدایت

 

26

14

فاطمه حاجیان

شریف

 

24

15

افسانه عظیمی

عصمت

 

23

16

الهام بیاتی

شهیدکاظمی

 

22

17

سمیه هلیلی

شهیدکاظمی

 

21

18

ملیحه علی بیگی

شهیدمجبوری

 

19

تعدادسوالات عربی3و2 ادبیات دبیرستانهای دخترانه: 60

 

[ چهارشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۸۹ ] [ 17:5 ] [ مینا جواهر بین ] [ ]

نتایج  مسابقه عربی 1دبیرستانهای دخترانه شهرستان خمینی شهر  

   تاریخ آزمون : 30/1/1389                                                                                        

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام دبیرستان

تعدادپاسخ صحیح

ردیف

نام ونام خانوادگی

 

نام دبیرستان

تعدادپاسخ صحیح

1

زهراهاشمی بنی

حضرت فاطمه1

67

44

فائزه مفیدی

میردامادی

60

2

فاطمه کریمی

میردامادی

67

45

مریم بدیحی

شهیدمجبوری

60

3

فاطمه جلالی

صدوقی

67

46

زهراهوازاده

شهیدمجبوری

60

4

سهیلاصادقی

دانشگاه صنعتی

67

47

لیلامحمودصالحی

هدایت

59

5

فاطمه نوذری

مولوی

67

48

فاطمه عباسی

شریف

59

6

فائزه شکرانی

شاهدمیعاد

66

48

ام البنین رضایی

بهار

59

7

فرزانه امینی

نبوت

66

50

نیلوفرحاج ابراهیمی

شریف

58

8

فاطمه مکاریان

شاهدمیعاد

66

51

نرگس عباسی

شهیدکاظمی

58

9

مریم صدیق

میردامادی

66

52

زکیه ذاکری

میردامادی

58

10

مهشیدحسینی منش

مولوی

66

53

فائزه جزینی

دهخدا

58

11

فاطمه قصابیان

عدل

66

54

فاطمه محمدی

شهیدکاظمی

58

12

النازعظیمی

عصمت

66

55

الهام صالحی

شهیدکاظمی

57

13

زهراشفیعی

میردامادی

66

56

لیلاحاجیان

مولوی

56

14

ریحانه حاج حیدری

مولوی

65

57

ندیمه پیمانی فرد

صدوقی

56

15

مهسازمانی

صدوقی

65

58

فاطمه محمدی

شهیدکریمی

56

16

ستاره طهمورثی

دانشگاه صنعتی

65

59

ریحانه گرجی

صادقیه

55

17

صفوراصفری

شاهدمیعاد

65

60

مرضیه سجادی نیا

نبوت

55

18

الهه عسگری

شاهدمیعاد

65

61

زهراصالحی

شهیدکاظمی

55

19

لیلاشکرانی(حسین)

ایران

65

62

سمیراسلطانیان

شهیدکریمی

54

20

میتراشایانفر

شهیدکاظمی

64

63

نسرین رضایی(احمد)

بهار

52

21

نداشیروی

میردامادی

64

64

اعظم کریمی فر

شهیدمجبوری

50

22

صدیقه امیریوسفی

مولوی

64

65

زهراسلطانیان(کاظم)

شهیدکریمی

49

23

لیلاصفری

رحمت

64

66

نرگس نورالهی

دهخدا

48

24

رضوان مهرابی

ایران

64

67

زهراجمالی

شهیدکاظمی

47

25

الهام شفیعی

عصمت

64

68

فاطمه بازرگان

صادقیه

47

25

فاطمه حبیبی

هدایت

63

69

آرزوفرهادیان

بهار

43

27

الهام رنجبر

نبوت

63

70

ساراکریمی

شهیدکریمی

41

28

زهرامهرابی

عدل

63

71

مریم صالحی

میردامادی

15

29

مریم باقری

عصمت

63

 

 

 

 

30

الهام عمادی

داورپناه 26

63

 

 

 

 

31

مرضیه مجیری

داورپناه 26

63

 

 

 

 

32

سوسن بهرام پور

شهیدمجبوری

62

 

 

 

 

33

زهرامحمدصالحی

نبوت

62

 

 

 

 

34

زینب عمادی

سماء

62

 

 

 

 

35

فرزانه حاجیان

هدایت

62

 

 

 

 

36

فرزانه مجیری

هدایت

61

 

 

 

 

37

راضیه نوری

هدایت

61

 

 

 

 

38

فرینازآقایی

صادقیه

61

 

 

 

 

39

زهرابدیحی

شهیدمجبوری

60

 

 

 

 

40

فاطمه سلیمی

نبوت

60

 

 

 

 

41

مرضیه کریمی

رحمت

60

 

 

 

 

42

مهسانیک نفس

دهخدا

60

 

 

 

 

43

راضیه سادات حسینی

داورپناه 26

60

 

 

 

 

تعدادسوالات عربی ۱دبیرستانهای دخترانه:۶۸


نتایج مسابقه عربی 1دبیرستانهای پسرانه شهرستان خمینی شهر   

  تاریخ آزمون : 30/1/1389                                                                                    

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام دبیرستان

تعدادپاسخ صحیح

1

میلادعیسایی

هشترودی

61

2

جوادایسپره

شهیداشرفی اصفهانی

61

3

علیرضاقربانی

شاهدثارالله

61

4

رضاشکرانی

دانشگاه صنعتی

61

5

مهدی وطن خواه

هشترودی

60

6

سعیدبیگی

شاهدثارالله

60

7

محمدرضابیگی

هشترودی

56

8

مهردادبارورزی

دانشگاه صنعتی

54

9

محمودسلطانی

شهداء

54

10

امیرحسین گل آبادی

هشترودی

53

11

محمدجوادگیلانی

شایستگان

53

12

محمدشیرازی

هشترودی

52

13

مهردادغفاری

شاهدثارالله

51

14

محسن محمدی

17شهریور

51

15

حمیدرضاآقامحمدی

هشترودی

51

16

سیدمهدی حسینی

17شهریور

50

17

محمدعلی تقیان

هشترودی

49

18

علی کریمی

شهداء

47

19

حمیدرضاصمدی

صائب

47

20

مسلم حاتمی

شهداء

45

21

مهدی کمالی

معین

45

22

جلال خان احمدی

سماء

44

23

سیدجواددادور

اشرفی اصفهانی

44

24

مهران رستم پور

شهداء

43

25

مرتضی رحمتی نژاد

شایستگان

42

25

پیمان گرجی

سماء

39

27

میثم رضایی

معین

38

28

حبیب الرحمن صفری

شهداء

38

29

سجادنعمتی

هشترودی

36

30

حسین رستمی

شهداء

35

31

حسین سلطانی

صائب

35

32

جوادیزدانی

صائب

35

33

حجت الله فاتحی

صائب

32

34

محمدرضابگدلی

اشرفی اصفهانی

28

تعدادسوالات  عربی1دبیرستانهای پسرانه: 64


نتایج مسابقه عربی 3و2ادبیات دبیرستانهای پسرانه شهرستان خمینی شهر  

  تاریخ آزمون : 30/1/1389                                                                   

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام دبیرستان

تعدادپاسخ صحیح

1

ابوالفضل مهدی

 

شهداء

30

2

امیرحسین علیشاهی

شهداء

24

 

 

 

 

تعدادسوالات عربی 3و2ادبیات دبیرستانهای پسرانه : 60

[ چهارشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۸۹ ] [ 16:58 ] [ مینا جواهر بین ] [ ]

نتایج مسابقه عربی 3و2تجربی وریاضی دبیرستانهای دخترانه شهرستان خمینی شهر    

 تاریخ آزمون : 30/1/1389                                                                             

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام دبیرستان

 

تعدادپاسخ صحیح

1

مهساناظمی

دانشگاه صنعتی

58

2

ناهیدشاهین

شاهدمیعاد

56

3

مهنازآقاطاهری

میردامادی

56

4

صدیقه مرتضوی

حضرت فاطمه2

55

5

مرضیه حاجی حیدری

مولوی

54

6

لیلاخانی

صدوقی

52

7

فاطمه رحیمی

دانشگاه صنعتی

49

8

مهتاب صفاران

میردامادی

48

9

سمیه ملک

نبوت

47

10

زهراحاجیان

شاهدمیعاد

47

11

هاجرحاجیان

نبوت

46

12

شیماروح الهی

هدایت

46

13

فائزه براتی

حضرت فاطمه1

46

14

الهه جزینی

دهخدا

44

15

منیره محمدی فرد

نبوت

44

16

زهرامختاری

صادقیه

43

17

الهه اکبری

عصمت

43

18

فاطمه وحدتی

شهیدمجبوری

42

19

عاطفه ابراهیمی

صادقیه

41

20

فاطمه امان الهی

دهخدا

41

21

راضیه جلالی

رحمت

40

22

اعظم مهرابی

ایران

39

23

فاطمه امان الهی

حضرت فاطمه1

39

24

فاطمه جعفری

صدوقی

39

25

الهام حیدری

بهار

38

25

نسرین حاجیان

رحمت

38

27

الهام حاج حیدری

مولوی

36

28

بهاره شجاعی

شهیدمجبوری

35

29

شادی خانی

صادقیه

35

30

یاسمین رضایی

سماء

35

31

زهراجلالی

شریف

34

32

پریساعشقی

هدایت

34

33

زهراتوکلی

عدل

33

34

ریحانه دری

میردامادی

31

35

شیرین رحمتی

داورپناه 26

28

36

فرشته شمس

شهیدکاظمی

28

37

آرزوسعیدی

 

28

38

فاطمه محمدی عبده وند

شهیدکاظمی

25

39

افسانه باباجمالی

سماء

23

تعدادسوالات عربی 3و2تجربی وریاضی دخترانه: 59


لینتایج مسابقه عربی 3و2تجربی وریاضی دبیرستانهای پسرانه شهرستان خمینی شهر    

 تاریخ آزمون : 30/1/1389                                                                             

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام دبیرستان

 

 

تعدادپاسخ صحیح

1

علی چوبداران

دانشگاه صنعتی

 

45

2

سیدعلی بنی هاشمی

شاهدثارالله

 

44

3

علی نصیری

شاهدثارالله

 

43

4

محمدحسن پور

دانشگاه صنعتی

 

43

5

مهران لطفی

سماء

 

39

6

ایمان باقرپور

17شهریور

 

35

7

احتسام غفورزاده

شایستگان

 

31

8

مهردادهرمزی

17شهریور

 

26

9

مرتضی روح الهی

سماء

 

18

 تعدادسوالات عربی 3و2تجربی وریاضی  دبیرستانهای پسرانه: 59

 


 

[ چهارشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۸۹ ] [ 16:35 ] [ مینا جواهر بین ] [ ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

وبلاگ متعلق به گروه عربی خمینی شهراست که درتاریخ9/7/1384باهدف آموزش زبان عربی وترویج یادگیری زبان قران ایجادشد.
امکانات وب